ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ανακύκλωση
Η ανακύκλωση θεωρείται βασικό στοιχείο σε όλο τον κύκλο ζωής του οχήματος. Εκμεταλλευόμενη την μακροχρόνια εμπειρία της Renault σε αυτό τον τομέα, η Dacia συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες που προάγουν την ανακύκλωση των αυτοκινήτων της. Γεγονός που αποδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας στην προσπάθεια για τη μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων. Για το λόγο αυτό διεξάγονται συνεχείς έρευνες για αποδοτικότερες τεχνικές αποσυναρμολόγησης οχημάτων που έχουν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής τους, καθώς και για βελτιωμένες τεχνικές επαναχρησιμοποίησης ανακυκλωμένων υλικών.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανακύκλωσης, το όχημα υπόκειται σε διαδικασίες εξαγωγής σε ότι αφορά:
 • Ανακυκλώσιμα υλικά ή υλικά που παράγουν ενέργεια.
 • Μέρη που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.
 • Συγκεκριμένο ποσοστό του εναπομείναντος μεταλλεύματος που αποθηκεύεται σε ειδικά διαμορφωμένες τοποθεσίες.

Με τον τρόπο αυτό πολλά εξαρτήματα και υλικά του οχήματος μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν:
 • Ο μόλυβδος από τις μπαταρίες αποτελεί την πρώτη ύλη για την κατασκευή άλλων μπαταριών.
 • Χρησιμοποιημένα λάδια μπορούν με κατάλληλη επεξεργασία να χρησιμεύσουν ως καύσιμα.
 • Το υλικό από τα ελαστικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ηχομονωτικών τοίχων ή ως πηγή ενέργειας.
 • Το γυαλί από το παρμπρίζ και τα παράθυρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή οπτικών ινών ή ακόμα και καινούργιου γυαλιού.
 • Το ατσάλι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στην βιομηχανία ή στις κατασκευές.
 • Το αλουμίνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή ζαντών ή κινητήρων.
Έτσι μπορούμε να ξεχωρίσουμε τρείς τύπους κοστολόγησης:
 • Επαναχρησιμοποίηση: εξαρτήματα από δεύτερο χέρι
 • Κοστολόγηση υλικών: επαναχρησιμοποίηση ενός στοιχείου ως πρωτογενές υλικό ή ως εξάρτημα από δεύτερο χέρι.
 • Κοστολόγηση ενέργειας: για την παραγωγή ενέργειας.
Η Dacia αυτή τη στιγμή κατασκευάζει αυτοκίνητα τα οποία αποτελούνται από ανακυκλώσιμα μέρη σε ποσοστό 87% και στα οποία χρησιμοποιούνται μέρη από ήδη ανακυκλωμένο υλικά. Περίπου το 95% των πλαστικών μερών του αυτοκινήτου σας είναι μαρκαρισμένα με ένα χαρακτηριστικό σήμα που επιτρέπει την ταυτοποίηση του κυρίως υλικού από το οποίο έχουν κατασκευαστεί. Το σήμα αυτό επιτρέπει τον ευκολότερο διαχωρισμό των υλικών κατά την αποσυναρμολόγηση και έτσι κάνει αποδοτικότερη την ανακύκλωση αυτών των μερών. Επιπροσθέτως, τα οχήματα της Dacia συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η αποσυναρμολόγηση στο τέλος του κύκλου ζωής των οχημάτων είναι ένα σημαντικό στάδιο για τη διαδικασία κοστολόγησης, ενώ η ακρίβεια με την οποία γίνεται καθορίζει την δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των αποσυναρμολογημένων μερών. Σε συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για το τέλος του κύκλου ζωής ενός οχήματος, οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες αποσυναρμολόγησης των οχημάτων τους, όπως επίσης και την ακριβή τοποθεσία διαχείρισηςόλων των επικίνδυνων ουσιών. Η Dacia συμμορφώνεται πλήρως με αυτούς τους κανονισμούς και έχει ενώσει τις προσπάθειες της μαζί με άλλους 20 κατασκευαστές αυτοκινήτων ώστε το κοινό να έχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε τέτοιου είδους πληροφορίες μέσω του International Dismantling Information System στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.idis2.com.

Ωςαναγνώριση των αυστηρών περιβαλλοντικών προσπαθειών που καταβάλλει , τον Ιούλιο του 2005, η Dacia έλαβε την πιστοποίηση ISO 14001, από την ανεξάρτητη αρχή SGS Bucharest, για την φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των δραστηριοτήτων της.

ΑΠΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Απλές ενέργειες για αειφόρο ανάπτυξη

Στις δυνατότητεςτου κάθε οδηγού είναινα συνεισφέρει με το δικό του/της τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος. Μερικές απλές χειρονομίες στη διάρκεια ζωής του οχήματος είναι περισσότερο από αρκετές:
 • Τα λάδια και τα ανταλλακτικά μέρη δεν θα πρέπει να πετιούνται μαζί με άλλα στερεά απόβλητα.
 • Οι μπαταρίες, τα φίλτρα καθώς και άλλα εξαρτήματα θα πρέπει να πετιούνται σε ειδικά μέρη περισυλλογής τέτοιων αντικειμένων.
 • Μερικά εξαρτήματα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να πεταχτούν ή να αλλαχθούν σε ειδικά κέντρα της Dacia, όπου μπορούν να επεξεργαστούν ή να ανακυκλωθούν:
  • Μπαταρίες
  • Ελαστικά
  • Λάδια
  • Φίλτρα λαδιών και αέρα όπως και άδεια δοχεία λαδιού ή και γεμάτα δοχεία με χρησιμοποιημένα λάδια.