ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Επιλέξτε το μοντέλο Dacia που σας ενδιαφέρει για να δείτε τις αντίστοιχες ενεργειακές ετικέτες.
Nouvelle Sandero
ALL-NEW  SANDERO STREETWAY

...ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

dacia règlement européen

Ενεργειακή Ετικέτα Ελαστικού


Νέος Κανονισμός
règlementation eprel

Κανονισμός και Καταχώρηση στη Βάση Δεδομένων EPREL