ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Επιλέξτε το μοντέλο Dacia που σας ενδιαφέρει για να δείτε τις αντίστοιχες ενεργειακές ετικέτες.
Nouvelle Sandero
ALL-NEW  SANDERO STREETWAY

...ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

dacia règlement européen
Ενεργειακή Ετικέτα Ελαστικού

Νέος Κανονισμός
règlementation eprel
Κανονισμός και Καταχώρηση στη Βάση Δεδομένων EPREL