5 Οκτωβρίου 2011

DACIA, μια γκάμα οχημάτων ... για όλους!

Πραγματικός πρωτοπόρος στον κόσμο των αυτοκινήτων, ηDacia συνεχίζει να εκπλήσσει και να καινοτομεί, παραμένοντας πιστή στις αξίεςπου εγγυώνται την επιτυχία της: προσφέρο¬ντας οχήματα γενναιόδωρα, απλά καιαξιόπιστα, στην καλύτερη τιμή.

Από τα Logan μέχρι τα Duster, και πριν από αυτά τα Sandero, η Dacia προσφέρεισήμερα μια ευρεία γκάμα οχημάτων, που το καθένα τους έχει ήδη βρει την πελατείατου.

Το Dacia Duster έχει γίνει επιτυχία σε κάθε χώρα, ένα όχημα παντός εδάφους,ευέλικτο, αξιόπιστο και ελκυστικό, σε τιμή Dacia.
ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η επωνυμία Dacia έγινε εμπορική επιτυχία μέσα σε 7 χρόνια. Χάρη σε μιασειρά από παρουσιάσεις νέων προϊόντων, ενισχύθηκε η ελκυστικότητα της επωνυμίαςDacia, με αποτέλεσμα να κερδίζει νέους πελάτες, κάθε φορά. Ένας ευνοϊκός κύκλοςπου μεταφράζεται σε καλές εμπορικές επιδόσεις, σε επέ-κταση της γκάμας, καιστην επιδίωξη της ανάπτυξής της στην Ευρώπη και τις ευρωμεσογειακές χώρες.

Αυτοκίνητα για όλους.

Τα Logan, Logan MCV, Logan Van, Logan Pick-up, αλλά και τα Sandero Stepwayκαι πρόσφατα τα Duster επιτρέπουν στην επωνυμία Dacia να προσφέρει οχήματα γιακάθε είδους χρήση και κάθε τύπο πελατών. Τρεις μεγάλες κυκλοφορίες σημάδεψαντην ιστορία της Dacia.Το 2004, το Logan απέδειξε τη σημασίαενός οχήματος με ασυναγώνιστη σχέση τιμής/ χωρητικότητας επιβατών και με τημεγα¬λύτερη αξιοπιστία.Το 2008, η κυκλοφορία του Sandero θέτειτις βάσεις για μια νέα συμπερι-φορά, αυτή που προσανατολίζεται προς την «έξυπνηαγορά». To Sandero Stepway, το οποίο κυκλο-φόρησε ένα χρόνο αργότερα, βρήκεγρήγορα τη θέση του μεταξύ των μεγάλων ονομάτων, με το μαχητικό του στυλ καιτον στάνταρ εξοπλισμό του. Σήμερα, και ανάλογα με τη χώρα, σημειώνονται από 40%έως 60% πωλήσεις Sandero.Το 2010, η κυκλοφορία του Duster αποτελείένα άλμα για την επωνυμία Dacia, η οποία αποδεικνύει ότι μπορεί να γοητεύσεικαι με το σχεδιασμό της.

Πλούσια σε προϊόντα, η γκάμα είναι επίσης συμβατή με τη Γενική Άδεια ΔημόσιαςΧρήσης GPL που ισχύει μόνο στην Ευρώπη. Η Dacia είναι ο μοναδικός κατασκευαστήςπου προσφέρει προϊόντα συμ-βατά με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GPL, γιακάθε ένα από τα μοντέλα της. Ως ένα επι¬πλέον κίνητρο για τον πελάτη και μια γρήγορηαπόδοση της επένδυσης, η Dacia προσφέρει προϊόντα συμβατά με τη Γενική ΆδειαΔημόσιας Χρήσης GPL, τα οποία, παρά την κατάργηση ορισμένων φορο-λογικώνκινήτρων, παραμένουν για τη Dacia μια έξυπνη αγορά, πιο φιλικά προς τοπεριβάλλον, και με όλη την ποιότητα της εργοστασιακής συναρμολόγησης.

Η γκάμα της Dacia αυτή τη στιγμή έχει αναπτυχθεί σε περισσότερες από 35 χώρες,κυρίως στη ζώνη της διευρυμένης Ευρώπης και της λεκάνης της Μεσογείου. Ταοχήματα της γκάμας σχεδιάζονται εξαρ-χής έτσι, ώστε να προσαρμόζονται στιςτοπικές συνθήκες της χώρας εμπορίας τους, και να αντα-ποκρίνονται πλήρως στιςανάγκες των πελατών. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011, πωλήθηκαν περισσότερα από177.000 οχήματα Dacia.

... για την κατάκτηση νέων αγορών

Η επιτυχία των οχημάτων Dacia επιτρέπει στην επωνυμία να επεκτείνει ταπροϊόντα που προσφέρει, χρόνο με το χρόνο, προκειμένου να ανταποκρίνεται ολοένακαι περισσότερο στον ενθουσιασμό και τις προσδοκίες των πελατών της. Αυτή ηευνοϊκή στρατηγική της ανάπτυξης της ίδιας της επωνυμίας Dacia βασίζεται στηνανάπτυξη της γκάμας, παράλληλα με τη διεθνή της ανάπτυξη.

Το 2012, η Dacia θα παρουσιάσει τρία νέα προϊόντα: ένα νέο οικογενειακόαυτοκίνητο, ένα MPV και ένα μικρό επαγγελματικό όχημα.

Ένα άλλο πολυαναμενόμενο γεγονός, για τον Ιανουάριο του 2013: η κυκλοφορία τηςεπωνυμίας Dacia στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Η αντίστροφη μέτρηση γιαμια από τις πλέον αναμενό-μενες κυκλοφορίες αυτοκινήτων στη βρετανική αγοράέχει αρχίσει. Ο πρωταγωνιστής αυτής της κυ-κλοφορίας, το Dacia Duster, είναι τοπρώτο όχημα που πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο.

DACIA DUSTER, ΕΝΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Το παντός εδάφους Duster, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2010, είναιτο 6ο όχημα της γκά-μας Dacia και έγινε εμπορική επιτυχία σε όλες τις χώρες. ΤοDuster, το οποίο επιδοκιμάστηκε από τον Τύπο, και έλαβε διάφορα βραβεία καιεγκωμιαστικά σχόλια από πελάτες σε όλο τον κόσμο, αποτελεί πλέον ένα νέο σημείοαναφοράς στην αγορά του αυτοκινήτου.
Dacia Duster, παντός εδάφους ευέλικτο και ελκυστικό

Αξιόπιστο, γενναιόδωρο, και εύκολο στη χρήση, το Dacia Duster ανατρέπει τακαθιερωμένα. Διαθέσι¬μο σε έκδοση 4x4 και 4x2 (με έκδοση συμβατή με τη ΓενικήΆδεια Δημόσιας Χρήσης GPL), το Dacia Duster προσφέρει μια ασυναγώνιστη σχέσητιμής/χωρητικότητας επιβατών, που αποτελεί πραγματικό διαβατήριο για τηνεμπορευματοποίησή του εκτός συνόρων. Τα πλεονεκτήματα που καθιστούν το παντόςεδάφους Dacia Duster εμπορική επιτυχία:

  • Συνολικά: περισσότερα από 150.000 Dacia Duster κυκλοφόρησαν από τηνέναρξη της διάθεσής του,
  • Στην Ευρώπη, πωλήθηκαν περισσότερα από 70.000 Dacia Duster, κατά τοπρώτο εξάμηνο του 2011,
  • Στη Γαλλία και τη Γερμανία, το SUV Dacia παρουσιάζει αντίστοιχα 27.400και 12.000 πωλήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011.

Τα πλεονεκτήματα της τιμής, της χωρητικότητας επιβατών, της ποιότητας, τηςκαλής υπολειμματικής αξίας, βεβαιώνονται από πολυάριθμα βραβεία:

  • το βραβείο« Autobest 2011 »που επιβραβεύει τηνκαλύτερη κυκλοφορία αυτοκινήτου στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης για το 2010,
  • το βραβείο« Trophée de l'Argus »(κατηγορίαοικογενειακών οχημάτων) στη Γαλλία, με το οποίο βραβεύτηκε το Dacia Duster,βάσει κριτηρίων όπως η νέα τιμή αγοράς, το κόστος ανά χιλιόμετρο, ηυπολειμματική αξία, η κατανάλωση και η απόδοση χρήσης,
  • ο τίτλος του« Πρωταθλητή διατήρησης αξίας 2011 »(κατηγορίαSUV) στη Γερμανία,
  • το βραβείο του« Αυτοκινήτου της χρονιάς »στηΡουμανία, με το οποίο βραβεύεται το όχημα με το μεγαλύτερο αντίκτυπο στηρουμανική αγορά αυτοκινήτου, ανεξαρτήτως κατηγορίας.


Dacia Duster, το 4x4 της χρονιάς 2011

Το Dacia Duster ψηφίστηκε ως το καλύτερο 4x4 της χρονιάς 2011, από τογαλλικό περιοδικό « 4x4 Magazine », σε συνεργασία με την TF1 Automoto. Σημείαπου εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα: η μηχανική του μετάδοση κίνησης, η οδηγική τουαπόλαυση και η τιμή του.Dacia Duster: σημαιοφόρος των αξιών της επωνυμίας

Απλό, αξιόπιστο και γενναιόδωρο, το Dacia Duster αντανακλά τις αξίες πουκαθιέρωσαν τη φήμη της Dacia. Η αφοσίωσή της σε σπορ μοντέλα, καθώς και σεκαθημερινής χρήσης αυτοκίνητα, αποτελεί το σημαιοφόρο του πνεύματος τηςεταιρείας.

Το Dacia Duster αποτέλεσε το αντικείμενο αθλητικών «στοιχημάτων» της εταιρείας,ανεξάρτητα από το αν επρόκειτο για τις χιονισμένες πίστες του Andros Trophy, μετον Alain Prost (τερμάτισε δύο φορές στη δεύτερη θέση), ή τους αμμόλοφους τηςερήμου του Μαρόκου, του Rallye Aïcha des Gazelles (2η και 3η θέση το 2011). Τηντελευταία φορά, το Dacia Duster έκανε την καρδιά μας να χτυ-πήσει δυνατά στονπιο δύσκολο και διάσημο παγκοσμίως αγώνα δρόμου σε ανηφόρα, στο «Pikes PeakInternational Hill Climb», στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με επικεφαλής τονJean-Philippe Dayraut, το Dacia Duster « No Limit » ήρθε τρίτο στην κατηγορίαUnlimited, με απόσταση λίγων δευτερολέπτων από τους πρώτους δύο της εκδήλωσης,γεγονός που αποτελεί κατόρθωμα για μια πρώτη συμμετοχή.

Κοινό στοιχείο της αφοσίωσης σε αθλητικές δραστηριότητες: το ενδιαφέρον τηςεταιρείας για γνήσιους και δημοφιλείς αγώνες, όπου η ατμόσφαιρα και η εγγύτηταμε το κοινό είναι εξασφαλισμένη.

Αυτή η επιθυμία της Dacia, να είναι μια δημοφιλής εταιρεία, κοντά στουςανθρώπους, σε θέση να κατανοεί τις πραγματικές ανάγκες τους και να προσφέρειοχήματα που ανταποκρίνονται στις προσδο¬κίες τους, συναντάται σε όλα τααυτοκίνητά της. Περήφανοι και ικανοποιημένοι από τις αξίες της επωνυμίας, οιιδιοκτήτες των αυτοκινήτων Dacia συγκεντρώνονται σε φιλικές εκδηλώσεις σεΤουρκία, Ολλανδία και Ιταλία.

Έτσι, εδώ και 3 χρόνια στη Γαλλία, η εταιρεία προσκαλεί τους πελάτες της σε έναμεγάλο ετήσιο πικ-νικ. Στις 22 Μαΐου, περισσότερα από 7.500 άτομα (περίπου2.300 οχήματα) συγκεντρώθηκαν σε 3 περιοχές της Γαλλίας.

Η προσαρμογή, στη Γερμανία, ενός Dacia Duster για πυροσβέστες αποκαλύπτει μιαάλλη όψη και αποδεικνύει, για ακόμη μία φορά, ότι τα οχήματα Dacia είναιπραγματικά οχήματα για όλους!